Altres materials i recursos

En aquest apartat hi trobaràs diferents manuals, guies, informes, enllaços, experiències i materials sobre la temàtica.

Informe sobre la prevenció del malbaratament alimentari

El projecte estudia les principals barreres i les oportunitats de prevenir el malbaratament alimentari per a les diferents administracions de Catalunya (Generalitat, ens locals) des del punt de vista normatiu. Realitzat per la Fundació ENT el 2017 per encàrrec de l’Agència de Residus de Catalunya. Possibilitats normatives i fiscals per prevenir el malbaratament alimentari a Catalunya

Vídeos "Malbarates o aprofites?"

Projecte dissenyat i dut a terme conjuntament entre la Fundació ENT i Espai Ambiental, consistí en el desenvolupament de diferents accions de sensibilització per a la prevenció del malbaratament alimentari. Vídeos divulgatius sobre experiències de canalització d’excedents alimentaris.

Guia "Aprofitem els excedents alimentaris"

En aquesta guia es descriuen els aspectes més importants de la canalització d’excedents alimentaris en circuits curts, se n’identifiquen els principals protagonistes i es descriu el funcionament d’iniciatives d’aprofitament d’excedents alimentaris ja existents. Guia per a la implantació d’iniciatives d’aprofitament d’excedents alimentaris en circuits curts