La campanya

El Valor dels Aliments és un projecte engegat per la Fundació ENT, Associació de Naturalistes de Girona i Associació Espai Ambiental amb l’objectiu de difondre el valor dels aliments des d’una perspectiva àmplia (ambiental, cultural i econòmica) com a estratègia de sensibilització per a la prevenció del malbaratament alimentari. Volem sensibilitzar a la població sobre la importància que té el tipus de consum que fem sobre el malbaratament alimentari i la pèrdua de valor dels aliments.

Els aliments tenen un valor:

Ambiental: perquè s’utilitzen molts recursos per a produir-los (energia, aigua, terra de cultiu) i quan es llencen esdevenen un residu que cal gestionar.

Cultural i social: perquè els aliments (cultivar-los, cuinar-los, menjar-los) són al centre de la cultura i de la identitat dels pobles, i perquè satisfan una necessitat bàsica i un dret fonamental, el dret a tenir una alimentació

Econòmic: perquè el consum d’aliments és una de les principals despeses econòmiques de les famílies, que a més ajuda a sostenir el sector agroalimentari. El malbaratament d’aliments suposa una pèrdua de centenars de milers d’euros a l’any a Catalunya.